Wondklaver / Zandklaver (Common kidney vetch)

Spread the benefit
Wondklaver / Zandklaver (Common kidney vetch)

THANKS FOR YOUR VISIT AND FAVES
ON THE REACTIONS I WILL TRY TO RESPOND BACK

De Latijnse naam die we in de wetenschap gebruiken van wondklaver is Anthyllis vulneraria. Vulneraria betekent letterlijk ´heelmaker van wonden´. Het eerste deel van de Latijnse naam is een samenstelling van anthos, wat ´bloesem´ betekent en ioulos wat staat voor ´baard´. In het Nederlands wordt deze plant ook wondkruid en gele zandklaver genoemd. De plant wordt wondklaver genoemd omdat in de volksgeneeskunde men er wonden mee genas. In het Engels heet de plant Common kidney vetch. In het Duits zegt men Echter Wundklee tegen deze geneesplant.

Leuke weetjes over wondklaver

* Vroeger werd wondklaver in wiegen van baby´s gelegd om ze te beschermen tegen heksen.
* Omdat hij diep wortelt, wordt deze plant aangeplant op berghellingen waar lawinegevaar heerst.
* Wondklaver is een gewaardeerd veevoedergewas.
* De bloemen kunnen worden gebruikt om zelf kruidenthee te maken.
* De bloemen van wondklaver zijn vaak rood doorlopen. Dat is volgens de signatuurleer een verwijzing dat ze tegen wonden werkt. Overigens is het zo dat bloemen vaak van kleur veranderen als ze bestoven zijn.
* In de volksgeneeskunde wordt wondkruid gebruikt als wondmiddel en als middel tegen hoesten. Er zitten stoffen in wondkruid die zorgen dat de hoestkriebel kleiner wordt. Bij keelontsteking wordt wondklaver eveneens ingezet.
————————————————————————————–
The Latin name we use in the science of wound clover is Anthyllis vulneraria. Vulneraria literally means’heelmaker of wonden’. The first part of the Latin name is a composition of anthos, meaning’bloesem’ and ioulos which stands for’baard’. In Dutch, this plant is also called arnica and yellow sand clover. The plant is called vetch as in folk medicine one cured with wounds. In English called the plant Common kidney vetch. In German they say However Wundklee against this medicinal plant.

Fun facts about anthyllis

* Previously anthyllis in cradles of babies placed to protect against witches.
* Because he deeply rooted, this plant is planted on hillsides where there is avalanche danger.
* Wound clover is a valued fodder crop.
* The flowers can be used to make your own herbal tea.
* Flowers of vetch are often run through red. That, according to the signature leather is a reference that it works against wounds. Incidentally, it is true that flowers often change color when they are pollinated.
* In folk medicine, wound herb used as a wound remedy and as a remedy for coughs. There are substances arnica which cause the itch cough becomes smaller. When strep throat is anthyllis also deployed.

Posted by wilma HW61 on 2015-06-04 06:17:59

Tagged: , Anthyllis vulneraria , Wondklaver , Zandklaver , Common kidney vetch , Wundklee , Wilde bloem , Wildflower , wilde Blume , fleurs sauvages , flor salvaje , Outdoor , Blossom , Bloem , Fleur , Flower , Flor , Flora , Lente , Spring , Frühling , Primavera , Printemps , Macro , Doff , Depth of field , Geel , Pays Bas , Holland , Holanda , Nederland , Niederlande , NIKON D90 , Natuur , Nature , naturaleza , Natur , Wilma HW61 , Wilma Westerhoud , Gele Zandklaver , organic pattern , pattern , plant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *